Jeskla

Jesper Klarin Strömberg

exceL Esports

AD Carry

MASTER I

Most Played Champions

Game History

Wednesday, November 13th, 2019
Player
VS.
KDA
Gold
Keystone
Web Analytics